Технический автоцентр Opel - opel.auto-autoservice.ru - Москва. Ремонт автомобилей.


Технічне малювання Print

Технічним малюванням називається виконання наочного зображення від руки без допомоги інструментів. При цьому треба на око дотримуватись напряму осей X, Y і Z і пропорціональності між окремими частинами предмета.

Якщо технічний рисунок в ізометрії виконується на клітчастому папері, то можна визначати напрям осей X і У, як це показано на фігурі 132 (для меншого катета прямокутного трикутника беремо три клітки, а для більшого — п'ять). Відношення (З : 5) катетів створює нахил гіпотенузи (у нашому прикладі нахил осей X і У до горизонтальної лінії), що приблизно дорівнює 30°.

Технічні рисунки звичайно покривають штриховкою для надання їм об'ємності (фіг. 133). Для нанесення штриховки слід вважати, що \ промені світла падають на деталь зліва і зверху. Освітлені поверхні штрихують тоншими лініями і рідше, а тіньові — товстими і густіше.

Напрям ліній штриховки залежить від форми предмета. Так, бокові поверхні конуса покривають лініями, що проходять через вершину