Побудова кутів


Побудова кутів Print

Побудова кутів. Побудувати будь-який кут можна з допомогою транспортира, відомого з уроків геометрії.

Деякі кути можна побудувати і без транспортира, користуючись креслярськими косинцями з кутами 45°—45°—90° та 30°— 60°—90°. На фігурі 21 показано використання цих косинців для побудови кутів 45° і 135°, 15° і 165°, 30° і 150°, 60° і 120°, 75° і 105°.