Оформлення креслення


Масштаб креслення Print

Всі навколишні предмети мають різні розміри. Бувають предмети дуже великі, наприклад будинок, турбіна, верстат, літак. І, навпаки, є предмети дуже малих розмірів, наприклад деталі годинникового механізму. І великі, і малі предмети незручно, а іноді просто неможливо зобразити на кресленні в натуральну величину. Тому великі предмети на кресленні звичайно зменшують, а малі — збільшують.


Зображаючи предмет більшим або меншим його дійсної величини, ми користуємось масштабом. Масштабом креслення називається відношення лінійних розмірів зображення до лінійних розмірів предмета. Звичайно, бажано зображати предмети на кресленні в масштабі 1:1, тобто в натуральну величину. Всі великі предмети зображають звичайно в масштабі зменшення, а малі — в масштабі збільшення.

Масштаби креслень стандартизовані. ГОСТ 3451—59 передбачає такі масштаби: для зменшення— 1 : 2; і : 5; 1 : 10; 1 : 20; 1 і 50. Для збільшення — 2:1; 5:1; 10 : 1.

Масштаби на кресленнях позначають написами типу М1: 2; М2 : 1; М5 : 1 і т. п. Цей напис виконується на кутовому штампі креслення. В якому б масштабі не зображався предмет, на кресленні завжди проставляють його натуральні розміри. На фігурі 38 креслення виконано в масштабі 1:2, на фігурі 39 — в масштабі 5:1.

 
Нанесення розмірів Print

Для того щоб по кресленню можна було робити висновок про величину предмета, наносять розміри. Для цього проводять розмірні і виносні лінії (фіг. 36, б).

Розмірна лінія показує, до якого елементу деталі належить розмірне число. Виносна лінія зв'язує розмірну лінію із зображенням деталі. Виносні лінії виходять за кінці стрілок на 3—5 мм.

Розмірну лінію проводять паралельно тому - відрізку, розмір якого позначають на відстані 7—10 мм від нього. Зверніть увагу на те, що стрілки, які обмежують розмірні лінії, впираються вістрям у виносні лінії; величина стрілок повинна бути однаковою для всіх розмірів на кресленні.


Уяву про величину предмета дають розмірні числа. Розміри на кресленнях проставляють у мм (фіг. 36, в). Причому розмірне число наносять над розмірною лінією якомога ближче до її середини. Розмірні числа на вертикальних лініях проставляють зліва від них. Це правило встановлено для того, щоб не помилитись при читанні таких розмірів, як: 98, 9, 6, 86 і т. п. На фігурі 36, в, наприклад, слід читати розмір товщини бруска 6, а не 9.
Кожний розмір на кресленні наносять тільки один раз. Розміри, що характеризують три найбільших виміри предмета — довжину, висоту і ширину (товщину), називають габаритними.

Деякі технічні деталі називають плоскими, якщо вони не мають яких-небудь виступів або заглиблень. До них належать, наприклад, прокладки різної форми, різноманітні планки, пластинки тощо. Такі деталі відповідно до ГОСТу можна зображати на кресленнях в одній проекції із зазначенням їх товщини (написом). На фігурі 37 показано креслення слюсарного кутника в одній проекції. Товщина його зазначена написом. Для цього проведені дві суцільні лінії: одна похила тонка, а друга горизонтальна потовщена. Над горизонтальною лінією зроблено напис: «Товщ. 4».

Зверніть увагу, як нанесені на кресленні розміри кутів.
Величину кутів виражають у градусах. Розмірні числа, які показують кількість градусів, мають з правого боку вгорі позначення °, наприклад 120°. Розмірні лінії для позначення величини кута проведені у вигляді дуги кола з центром у вершині кута.

 
Лінії креслення і їх обведення Print

Відповідно до вимог ГОСТу креслення обводять лініями різноманітних типів і товщини, залежно від їх призначення. Це допомагає чіткіше виявити форму предмета.

В таблиці 1 вміщено вказівки про лінії креслення та їх обведення, якими слід керуватися при виконанні креслень.

Лінії, якими на кресленні зображають видимі обриси предмета, називають лініями видимого контура.
Вони являють собою суцільну лінію товщиною в межах b = 0,6—1,5 мм (фіг. 36, а).

Лінії, які ділять зображення на дві симетричні половини, називають осьовими. На кресленнях вони зображаються штрих- пунктирними лініями (фіг. 36, а). Осьові лінії повинні виходити за контури проекцій приблизно на 3—5 мм.