Рамка і основний напис


Рамка і основний напис креслення Print

Рамка і основний напис креслення. Кожне креслення мусить мати рамку. У правому нижньому куті креслення розміщується основний напис, або, як іноді його називають, кутовий штамп креслення (фіг. 22).
Основний напис являє собою таблицю, що складається з ряду граф різних розмірів. Для виробничих (робочих) креслень в машинобудуванні встановлені стандартні форми основних написів залежно від призначення креслення.

В основному написі зазначають, наприклад, назву зображення на кресленні, хто і коли виконав, матеріали, які мають бути використані при виготовленні предмета, та ряд інших відомостей.Підготовка формату. Вибір розташування формату — довгою стороною горизонтально чи вертикально — залежить від обрисів зображення, що треба виконати. Головне — використати поле креслення найдоцільніше.
Щоб прикріпити папір до креслярської дошки, краще спочатку злегка закріпити його кнопкою тільки в лівому куті (фіг. 23, а), а потім, пересунувши рейсшину до верхньої частини аркуша, надати його верхньому краю положення, при якому він буде паралельний до лінійки рейсшини (фіг. 23, б). Притиснувши папір до дошки, треба закріпити його в правому нижньому кутку другою кнопкою, а потім і рештою (фіг. 23, в).

Рамка креслення. Після побудови меж формату треба тонкими лініями нанести рамку креслення. Виконавши креслення остаточно, ці лінії доводять до належної товщини.
Лінії рамки проводять на відстані 5 мм від верхньої, правої і нижньої меж формату (фіг. 24). Між лівою межею формату і лінією рамки передбачають проміжок в 25 мм для дальшої підшивки (брошурування) креслень.

Основний напис. На фігурі 25, а показані форма і розміри основного напису (кутового штампа) для навчальних креслень предметів (деталей). Так само як і рамку креслення, основний напис треба спочатку накреслити тонкими лініями і тільки після закінчення креслення довести до товщини лінії рамки.
Приклад заповнення граф основного напису навчального креслення наведено на фігурі 25, б.