Ескіз і порядок його виготовлення


Ескіз і порядок його виготовлення Print

Ескізом називається креслення, виконане без застосування креслярських інструментів і без точного дотримання масштабу, але обов'язково із збереженням пропорціональності між окремими частинами предмета. Ескізи служать звичайно основою для виконання за ними креслень. Іноді деталь можна виготовити безпосередньо за ескізом.
Ескізи широко застосовуються у виробничих умовах при ремонті устаткування. В цьому випадку ескіз складається з реально існуючих деталей і називається ескізом з натури.

При проектуванні нових машин готують проектні ескізи, що відбивають конструктивні задуми авторів (інженерів, раціоналізаторів).

Для ескізів користуються папером у клітку, а не міліметровкою. Клітки допомагають проводити прямі лінії, додержувати проекційного зв'язку між зображеннями і витримувати пропорціональність окремих частин зображуваного предмета. Ескізи зручніше креслити м'яким олівцем (М або 2М).

При виготовленні ескіза всі співвідношення частин предмета визначають тільки на око. Для прискорення роботи дозволяється циркулем проводити кола і дуги, щоб потім обвести ці лінії від руки.

Ескіз повинен бути чітким і розбірливим. Ступінь зменшення або збільшення зображення на ескізі порівняно з величиною предмета встановлюється залежно від величини і складності зображуваного предмета, а також від формату аркуша паперу.

Кількість виглядів на ескізі (як і на кресленні) повинна бути якнайменшою, але достатньою для того, щоб мати повне уявлення про предмет (деталь); на ескізі між зображеннями треба додержуватись (на око) проекційного зв'язку.

Послідовність виконання ескіза. Раніш ніж почати виготовлення ескіза треба:
1) ознайомитись з формою деталі, тобто уважно оглянути деталь зовні і зсередини, виявити всі отвори, заглиблення і т. п. при цьому уявно розчленити деталь на прості геометричні тіла;
2) з'ясувати, які вигляди необхідні і достатні для зображення деталі;
3) з'ясувати головний вигляд деталі. Треба, щоб головний вигляд давав найповніше уявлення про форму деталі.
Після цього можна починати виготовлення ескіза. На фігурі 68 показано послідовність виконання ескіза, що складається в даному прикладі з шести стадій.

Перша стадія (фіг. 68, а). На форматі аркуша стандартного розміру нанесена рамка ескіза і виділено місце основного напису (кутового штампа). Потім намічено положення кожного зображення і проведені осьові лінії.
Друга стадія (фіг. 68, б). Тонкими лініями обмежені у вигляді прямокутників граничні обриси кожного зображення.
Третя стадія (фіг. 68, в). Зображено видимі контури виглядів спереду, зверху і зліва.
Четверта стадія (фіг. 68, г). Обведено лінії видимих контурів, після чого зображення доповнено лініями невидимих контурів. Зауважимо, що при обведенні ліній ескіза треба намагатися додержувати на око тих самих співвідношень товщин ліній, як і для креслення.
П'ята стадія (фіг. 68, д). Нанесено виносні, розмірні лінії і стрілки.
Шоста — остання стадія (фіг. 68, е). Нанесено розмірні числа, які дістали в результаті обміру деталі.
На закінчення заповнюють основний напис (кутовий штамп), тобто вказують назву деталі, матеріал, з якого вона виготовлена, і інші відомості.