Нанесення розмірів Print

Для того щоб по кресленню можна було робити висновок про величину предмета, наносять розміри. Для цього проводять розмірні і виносні лінії (фіг. 36, б).

Розмірна лінія показує, до якого елементу деталі належить розмірне число. Виносна лінія зв'язує розмірну лінію із зображенням деталі. Виносні лінії виходять за кінці стрілок на 3—5 мм.

Розмірну лінію проводять паралельно тому - відрізку, розмір якого позначають на відстані 7—10 мм від нього. Зверніть увагу на те, що стрілки, які обмежують розмірні лінії, впираються вістрям у виносні лінії; величина стрілок повинна бути однаковою для всіх розмірів на кресленні.


Уяву про величину предмета дають розмірні числа. Розміри на кресленнях проставляють у мм (фіг. 36, в). Причому розмірне число наносять над розмірною лінією якомога ближче до її середини. Розмірні числа на вертикальних лініях проставляють зліва від них. Це правило встановлено для того, щоб не помилитись при читанні таких розмірів, як: 98, 9, 6, 86 і т. п. На фігурі 36, в, наприклад, слід читати розмір товщини бруска 6, а не 9.
Кожний розмір на кресленні наносять тільки один раз. Розміри, що характеризують три найбільших виміри предмета — довжину, висоту і ширину (товщину), називають габаритними.

Деякі технічні деталі називають плоскими, якщо вони не мають яких-небудь виступів або заглиблень. До них належать, наприклад, прокладки різної форми, різноманітні планки, пластинки тощо. Такі деталі відповідно до ГОСТу можна зображати на кресленнях в одній проекції із зазначенням їх товщини (написом). На фігурі 37 показано креслення слюсарного кутника в одній проекції. Товщина його зазначена написом. Для цього проведені дві суцільні лінії: одна похила тонка, а друга горизонтальна потовщена. Над горизонтальною лінією зроблено напис: «Товщ. 4».

Зверніть увагу, як нанесені на кресленні розміри кутів.
Величину кутів виражають у градусах. Розмірні числа, які показують кількість градусів, мають з правого боку вгорі позначення °, наприклад 120°. Розмірні лінії для позначення величини кута проведені у вигляді дуги кола з центром у вершині кута.